• Пріорітети

  Взаємостосунки з клієнтами.

  Холдинг сповідує філософію легкості співпраці різних категорій клієнтів з компаніями групи.  В своїх взаємовідношеннях з клієнтами компанії холдингу орієнтуються на те що цінністю для клієнта є не тільки продукт або послуга,  а рішення власної проблеми, особливо це стосується того випадку, коли клієнт бажає отримати рішення для власних бізнес процесів. Відповідно розвиток продукту має більше шансів на успіх за рахунок набуття додаткових економічних цінностей.

  Партнерство

  Другим пріоритетом, який впливає на бізнес стратегію холдингу  є прагнення досягнення партнерських взаємовідносин. Менеджмент холдингу розглядає  партнерство не тільки як наслідок удосконалення відносин з клієнтами. Партнерство оцінюється як спосіб мобілізації найкращих якостей, що притаманні співпраціючим сторонам. Конструктивне партнерство  реалізується в рамках збалансованих за інтересами, цілями та узгодженими діями проектів. Ефективна реалізація конкретного проекту сприяє розкриттю виробничого та організаційного потенціалу партнерів. Співпраця  у рамках проекту сприяє ефективному об’єднанню ресурсів, мотивує підвищення рівня компетенцій  у персоналу. Вдале партнерство викликає значний сінергетичний ефект.  Холдинг притримується політики відкритості стосовно різноманітних пропозицій від потенційних партнерів, готовий розглядати  можливості нових  перспективних проектів.

   

  Навколишнє середовище.

  Стратегія діяльності холдингу передбачає не тільки ухилення та запобігання дій та технологічних процесів, які можуть негативно впливати на екологічний стан. Підприємства, що входять до складу холдингу (група «Ензім»), виробляють та розробляють нові продукти які, по перше мають за основу природні, біологічні компоненти, не містять потенційно отруйних хімічних сполук, по друге,  стимулюють природні процеси, відновлюють екологічний баланс. Ця продукція широкого спектру застосування а саме:

  • препарати для птахівництва та тваринництва
  • засоби захисту рослин
  • стимулятори росту рослин
  • біологічні інсектициди
  • препарати для харчової та легкої промисловості

  Окрім того клієнтам пропонуються високоефективні засоби очистки ґрунтів та водоймищ від техногенного забруднення.

  Застосування біотехнологічних продуктів холдингу, особливо у садівництві та рослинництві усуває необхідність вживання мінеральних добрив( за виключенням мікроелементів) та високотоксичних засобів захисту. Додатково відновлюється та поліпшується природний стан ґрунтів, в сільськогосподарській продукції не містяться токсичні сполуки.

   

  Інновації.

  Політика  холдингу спирається на розуміння ринкової ситуації як такої яка відкликається посиленням попиту на товари з інноваційною складовою. Інноваційні властивості товарів повинні стосуватися:

  Лояльності до природного середовища

  Енергозаощадження

  Високої безпеки та зручності у використанні

  Економічності експлуатації

  Імовірного  розширення функціональних можливостей

  Зосередженість на інноваціях диктується також постійною увагою до якості товарів та послуг.  Зміни у технологіях, у управлінні постачанням у відповідності до потреб часу змушує до переходу на нові види сировини. В свою чергу це викликає зміни у технологічних процесах, породжує запит на інновації та потребує іншого технологічного обладнання. Водночас ринкова ситуація потребує зниження собівартості товарів і перш за все витрат енергії а це неможливо поза рамками інноваційного розвитку.